เกี่ยวกับบุราณนคร
   "บุราณนคร" คือ กลุ่มคนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา แรกเริ่มเดิมทีบุราณนครนั้น เป็นการรวมกันของกลุ่มคนที่ต้องการร่วมทำบุญ สร้างวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ในการซ่อมแซม ทะนุบำรุงศาสนสถานต้องใช้ปัจจัยในการดำเนินงาน แต่เนื่องด้วยกำลังในการกระจายบุญของทางวัดไม่เพียงพอ จึงได้เกิด "บุราณนคร" ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวให้กับทางวัดและเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ ดำเนินการกระจายข่าวสารสู่พุทธศาสนิกชนได้ทราบโดยทั่วกัน    "บุราณนคร" ได้รับความรู้และคำสั่งสอนจากอาจารย์ให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย และพุทธคุณของวัตถุมงคลเป็นอย่างอย่างดี สิ่งเหล่านี้อาจารย์ท่านบอกว่าสำคัญนัก เพราะวัตถุมงคลนั้น เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งมงคลแก่ชีวิต ลูกศิษย์เมื่อได้รับวัตถุมงคลแล้วเพื่อเป็นศิริมงคล ควรยกมือไหว้ท่วมศีรษะ ยิ่งเกจิอาจารย์ที่นับถือมาร่วมพุทธาภิเษกด้วยแล้ว ล้วนเป็นของศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมงคลแก่ชีวิตแน่นอน ดังนั้น "บุราณนคร" จึงช่วยเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มเติมคำสั่งสอน เพื่อน้อมนำ แนวทางแก่ชีวิตชาวพุทธสืบไป    จากวันนั้นถึงวันนี้ (๒๕๕๘) เป็นระยะเวลาร่วม ๕ ปี ที่ "บุราณนคร" ได้รับความไว้วางใจ  ให้เป็นประชาสัมพันธ์กลางของทางวัด ดังนี้  ๐๑. วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา วัดบุไผ่(บ้านไร่ ๒) จ.นครราชสีมา  ๐๒. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(บางชัน) จ.กรุงเทพฯ  ๐๓. วัดท่าช้าง จ.อ่างทอง  ๐๔. วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา  ๐๕. วัดบางคลาน จ.พิจิตร  ๐๖. วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม จ.อ่างทอง  ๐๗. วัดพระยาทด จ.สระบุรี  ๐๘. วัดทุ่งดินขอ จ.สระบุรี  ๐๙. วัดทุ่งนุ้ย จ.ปัตตานี  ๑๐. วัดม่วงหมัง จ.ปัตตานี  ๑๑. วัดหัวควน จ.ปัตตานี  ๑๒. วัดห้วยเงาะ จ.ปัตตานี  ๑๓. วัดทรายขาว จ.ปัตตานี    จากความเลื่อมใสศรัทธามุ่งมั่นปรารถนาที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้ "บุราณนคร" ได้รับความเชื่อถือ จากเหล่าศิษยานุศิษย์ และมีความเชื่อมั่นว่าการเช่าบูชาวัตถุมงคลจาก "บุราณนคร" นั้น ได้ผ่านการพิจารณา อย่างรอบคอบ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การจัดสร้าง พิธีพุทธาภิเษก รูปแบบวัตถุมงคล เพราะเราเชื่อตามคำสั่งสอนของอาจารย์ที่ท่านว่า "วัตถุมงคลนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของมงคลแก่ชีวิต"    ดังนี้แล้ว "บุราณนคร" จึงมีความพร้อมที่จะแสดงถึงพลังความศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ ด้วยการเผยแผ่ เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีอย่างบริสุทธิ์ และข้อมูลต่างๆแก่ชาวพุทธทั้งหลายต่อไป