เช็ดสถานะ ผ่าน แอพบุราณนคร
วิธีการใช้งาน แอพบุราณนครขั้นตอนการใช้งาน ( สำหรับท่าน ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง คลิกเพื่อดาวโหลด )

1. เมื่อเข้า app เลือกตรวจพัสดุ


2. ใส่เบอร์เพื่อตรวจสอบ 0812345678

 

3. คลิปแท็บ ตามรูป

 

4 จะโชวรายการที่สั่ง เมื่อเรากดตรวจสอบพัสดุ


5. การโชวสถานะ แบ่งออกได้ 3 สถานะ ตามบริษัทจัดส่ง

5.1 บริษัท อัลฟ่า จำกัด5.2 บริษัท เคอรรี่ เอ๊กเพลชจำกัด
 5.3 ไปรษณีย์ไทย